måndag 8 april 2013


Årsmötet för Nusnäs Vägars Samfällighet hölls i Nusnäs Bygdegård Torsdagen den 21 Mars.

Till ny ordförande valdes Göran Eriksson.

Under fliken Styrelse kan du se övriga ledamöter i styrelsen.

Protokollet kan du läsa via länken "Årsmötesprotokoll 2013"