torsdag 27 februari 2020

Ordinarie föreningsstämma 2020

INSTÄLLT
Med anledning av rådande situation med coronaviruset har styrelsen beslutat att ställa in det planerade årsmötet. Nytt datum kommer att meddelas senare.
Ordinarie föreningsstämma 2020

Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening
i Nusnäs Bygdegård måndag den 30 mars klockan 19.00.
Registreringar kl. 18.00 – 18.45. Ärenden enligt § 16 i stadgarna.


Dagordning vid gemensamt möte med samtliga delägare.
 1. Upphandlingar av arbeten.
Dagordning med delägarna i GA:10 byvägarna
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag om ingen utdebitering.
 2. Behandling av motion gällande Patrons väg från Yngve Karlsson.
Dagordning med delägarna i GA:8 skogsvägar
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.
Dagordning med delägarna i GA:9 fritidsvägar
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.
 2. Förslag till ändring av stadgarna.

Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomst och utgiftsstater samtdebiteringslängd och deklarationsuppgifter finns tillgängliga från 2019-03-09 i kaféet hos Nils Olssons Dalahästar, Edåkersvägen 17. Öppettider: Vardagar 09.00-16.00, lördagar 10.00 -14.00

Vid företrädande av samägd fastighet eller dödsbo krävs fullmakt eller ställföreträdarbevis.

Styrelsen

tisdag 30 april 2019Årsmötet för Nusnäs Vägars Samfällighet hölls i Nusnäs Bygdegård Måndagen den 28 Mars.

Till ordförande valdes Göran Eriksson.

Under fliken Styrelse kan du se övriga ledamöter i styrelsen.

Protokollet kan du läsa under fliken Protokoll.

söndag 17 mars 2019

Ordinarie föreningsstämma 2019

Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening
i Nusnäs Bygdegård torsdagen den 28 mars klockan 19.00.

Registreringar kl. 18.00 – 18.45. 

Ärenden enligt § 16 i stadgarna.

Dagordning vid gemensamt möte med samtliga delägare.
 1. Upphandlingar av arbeten.
 2. Virkesupplägg efter vägarna
 3. Motion från Nils Munter om vägavgifter för båthus
 4. Motion från Nils Munter om beläggning av grusvägar
 5. Motion från Nils Munter om råstenar och ledningar i Sionsvägen
Dagordning med delägarna i GA:10 byvägarna
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag om ingen utdebitering.
Dagordning med delägarna i GA:8 skogsvägar
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.
 2. Motion från Yngve Karlsson m.fl. om avstängning av skogsvägar
 3. Motion från Kerstin Eriksson m.fl. om Steigholsvägen
Dagordning med delägarna i GA:9 fritidsvägar
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.
 2. Missbruk av allemansrätten i Fuviken

Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomst och utgiftsstater samtdebiteringslängd och deklarationsuppgifter finns tillgängliga från 2019-03-08 i kaféet hos Nils Olssons Hemslöjd, Edåkersvägen 17. 
Öppettider: Vardagar 09.00-16.00, lördagar 11.00 -15.00

Vid företrädande av samägd fastighet eller dödsbo krävs fullmakt eller ställföreträdarbevis.

Styrelsen

torsdag 5 april 2018

Deklarationsuppgifter 2017Momsrapport fördelat per fastighet och delägare finns även att tillgå i föreningens pärm hos Nils Olsson HemslöjdMomsrapport 2017

Utdrag från Skatteverkets regler:

För avdragsrätten för ingående moms i samfälligheter finns en specialregel. Den innebär att om en fastighet ingår i en samfällighet, och används i verksamhet som medför skattskyldighet, t.ex. jord- och
skogsbruk, får delägaren göra avdrag. Avdraget får göras för den del av samfällighetens ingående moms som motsvarar fastighetens andel av samfällighetens förvärv. Detta gäller enbart om det finns någon avdragsrätt för fastighetens användning i verksamheten. Avdrag för ingående moms får inte göras om fastigheten är en stadigvarande bostad.

tisdag 28 mars 2017

Ordinarie föreningsstämma 2017


          Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening
          i Nusnäs Bygdegård torsdagen den 30 mars klockan 19.00.
Registreringar kl. 18.00 – 18.45. Ärenden enligt § 16 i stadgarna.

Dagordning vid gemensamt möte med samtliga delägare.
 1. Upphandlingar av arbeten.

Dagordning med delägarna i GA:10 byvägarna
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag om ingen utdebitering.

Dagordning med delägarna i GA:8 skogsvägar
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.
 2. Motion från Gun Hållås m.fl.

Dagordning med delägarna i GA:9 fritidsvägar
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.


Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomst och utgiftsstater samt
debiteringslängd och deklarationsuppgifter finns tillgängliga från 2017-03-08 i kaféet hos
Nils Olssons Hemslöjd, Edåkersvägen 17.  
Öppettider: Vardagar 08.00-17.00, lördagar 10.00 -14.00

Vid företrädande av samägd fastighet eller dödsbo krävs fullmakt eller
ställföreträdarbevis.

                            Styrelsen

Deklarationsuppgifter 2016

Nusnäs Vägars Samfällighetsförening 2016

Momsrapport fördelat per fastighet och delägare finns att tillgå i föreningens pärm hos Nils Olsson Hemslöjd
Momsuträkning för delägare
SektionAndelarTotal ing. momsMoms/andel
101 Fritidsvägar205688.00038543,00 kr0,1874 kr
102 Byvägar880058.330458,00 kr0,0005 kr
103 Skogsvägar49378.000826,00 kr0,0167 kr
Utdrag från Skatteverkets regler:

För avdragsrätten för ingående moms i samfälligheter finns en specialregel. Den innebär att om en fastighet ingår i en samfällighet, och används i verksamhet som medför skattskyldighet, t.ex. jord- och
skogsbruk, får delägaren göra avdrag. Avdraget får göras för den del av samfällighetens ingående moms som motsvarar fastighetens andel av samfällighetens förvärv. Detta gäller enbart om det finns någon avdragsrätt för fastighetens användning i verksamheten. Avdrag för ingående moms får inte göras om fastigheten är en stadigvarande bostad.

onsdag 23 mars 2016

Deklarationsuppgifter 2015

Nusnäs Vägars Samfällighetsförening 2015
Momsuträkning för delägare
Sektion Andelar Total ing. moms Moms/andel
101 Fritidsvägar 182341,000 28 411,00 kr 0,1558 kr
102 Byvägar 870274,330 2807,00 kr 0,0032 kr
103 Skogsvägar 49888,600 1 546,00 kr 0,0310 kr
Utdrag från Skatteverkets regler:

För avdragsrätten för ingående moms i samfälligheter finns en specialregel. Den innebär att om en fastighet ingår i en samfällighet, och används i verksamhet som medför skattskyldighet, t.ex. jord- och
skogsbruk, får delägaren göra avdrag. Avdraget får göras för den del av samfällighetens ingående moms som motsvarar fastighetens andel av samfällighetens förvärv. Detta gäller enbart om det finns någon avdragsrätt för fastighetens användning i verksamheten. Avdrag för ingående moms får inte göras om fastigheten är en stadigvarande bostad.
Länk till fil för uträkning av moms:
Excel fil