tisdag 28 mars 2017

Ordinarie föreningsstämma 2017


          Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening
          i Nusnäs Bygdegård torsdagen den 30 mars klockan 19.00.
Registreringar kl. 18.00 – 18.45. Ärenden enligt § 16 i stadgarna.

Dagordning vid gemensamt möte med samtliga delägare.
  1. Upphandlingar av arbeten.

Dagordning med delägarna i GA:10 byvägarna
  1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag om ingen utdebitering.

Dagordning med delägarna i GA:8 skogsvägar
  1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.
  2. Motion från Gun Hållås m.fl.

Dagordning med delägarna i GA:9 fritidsvägar
  1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.


Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomst och utgiftsstater samt
debiteringslängd och deklarationsuppgifter finns tillgängliga från 2017-03-08 i kaféet hos
Nils Olssons Hemslöjd, Edåkersvägen 17.  
Öppettider: Vardagar 08.00-17.00, lördagar 10.00 -14.00

Vid företrädande av samägd fastighet eller dödsbo krävs fullmakt eller
ställföreträdarbevis.

                            Styrelsen