tisdag 28 mars 2017

Deklarationsuppgifter 2016

Nusnäs Vägars Samfällighetsförening 2016

Momsrapport fördelat per fastighet och delägare finns att tillgå i föreningens pärm hos Nils Olsson Hemslöjd
Momsuträkning för delägare
SektionAndelarTotal ing. momsMoms/andel
101 Fritidsvägar205688.00038543,00 kr0,1874 kr
102 Byvägar880058.330458,00 kr0,0005 kr
103 Skogsvägar49378.000826,00 kr0,0167 kr
Utdrag från Skatteverkets regler:

För avdragsrätten för ingående moms i samfälligheter finns en specialregel. Den innebär att om en fastighet ingår i en samfällighet, och används i verksamhet som medför skattskyldighet, t.ex. jord- och
skogsbruk, får delägaren göra avdrag. Avdraget får göras för den del av samfällighetens ingående moms som motsvarar fastighetens andel av samfällighetens förvärv. Detta gäller enbart om det finns någon avdragsrätt för fastighetens användning i verksamheten. Avdrag för ingående moms får inte göras om fastigheten är en stadigvarande bostad.