torsdag 21 februari 2013

Ordinarie föreningsstämma 2013


Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening 

Nusnäs Bygdegård Torsdagen 21 Mars klockan 19.00.


Registeringar kl. 18.00 – 18.45. Ärenden enligt § 16 i stadgarna.