lördag 29 mars 2014

Ordinarie Föreningsstämma 2014


Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening 

Nusnäs Bygdegård Tisdag 22 April klockan 19.00.


Registeringar kl. 18.00 – 18.45. Ärenden enligt § 16 i stadgarna.