tisdag 22 april 2014

Årsmötet för Nusnäs Vägars Samfällighet hölls i Nusnäs Bygdegård 22 April.

Protokollet kan du läsa via länken "Årsmötesprotokoll 2014"