torsdag 30 april 2015

Årsmötet för Nusnäs Vägars Samfällighet hölls i Nusnäs Bygdegård 30 Mars.

Protokollet kan du läsa via länken "Årsmötesprotokoll 2015"